Duplikat potrdila o skladnosti lahko izda zgolj organizacija, v kateri je bilo izdano originalno potrdilo o skladnosti. Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (z oznako SA) in izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (A) so bili izdani s strani pooblaščenih zastopnikov posameznih znamk. Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (B) pa so bili izdani s strani posameznih pooblaščenih organizacij.

  Zahtevek za pridobitev duplikata (obrazec: vloga za izvedbo postopka) vložnik vloži na sedežu podjetja oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov:

   

  LPP d.o.o.

  Sektor Tehnični pregledi in homologacija vozil

  Celovška cesta 160

  1000 Ljubljana

   

  K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

  • prometno dovoljenje
  • kopija dokazila o lastništvu (račun o nakupu vozila oz. kupoprodajne pogodbe) v primeru spremembe lastništva
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

   

  Na vlogi naj bo naveden popoln naslov (priimek in ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj) na katerega se pošlje duplikat dokumenta. Strošek izdaje duplikata plača vložnik na blagajni na sedežu podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun. V primeru nakazila na transakcijski račun je potrebno k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o izvršitvi nakazila.

   

  Podatki za nakazilo:

  Znesek 48,00 EUR lahko nakažete na eneg od transakcijski računov:

  NLB d.d.: IBAN: SI56 0292 4025 3993 039 BIC: LJBASI2X

  SKB d.d.: IBAN: SI56 0310 0100 5605 502 BIC: SKBASI2X

  NKBM d.d: IBAN: SI56 0400 1004 9472 608 BIC: KBMASI2X

  Pri plačilu navedite številko šasije vozila (VIN) s pripisom »- za duplikat«, sklic 00 24-722.

   

   

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki