Za vozila, uvožena iz držav, ki niso članice EU, je predpisan postopek posamične odobritve.

  Vložnik vloži zahtevek za izvedbo postopka posamične odobritve (obrazec: vloga za izvedbo postopka) ter zahtevek, za izdajo certifikata o posamični odobritvi s strani Agencije za varnost prometa (obrazec: vloga za posamično odobritev vozila).

  Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo poslano na tehnicni@lpp.si.

   

  Vlogi je potrebno priložiti:

  • listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz.njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu.

  Seznam izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah EU priglašena tehnična služba (npr. TÜV, DEKRA, GTU..).

  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano
  • račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo
  • za vozilo z enotno evropsko homologacijo se namesto seznama homologacij predloži izvirnik potrdila o skladnosti (COC)
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki