Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (vozila z enotno evropsko homologacijo) oz. postopek posamične odobritve (vozila brez enotne evropske homologacije).

    V postopku se preveri ali je vozilo istovetno s priloženimi dokumenti, preveri se celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu oziroma za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih opravilih, pri posamični odobritvi pa tudi skladnost s homologacijskimi predpisi.

     

     


Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki